Czy chcesz otrzymywać informacje o szkoleniach i wydarzeniach związanych z Transformującą Obecnością?
Twój adres email?
Twoje imię?
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękuję :)
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Klikając poniższy przycisk "Wyślij", że przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe zawarte w tym formularzy będą przetwarzane przez Blue way up Patryk Lange, dla potrzeb niezbędnych do prowadzenia działań promocyjnym i organizacji wydarzeń i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie w w/w zakresie zgodnie z polityką prywatności.


Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.).

ZAPRASZAM CIĘ NA SZKOLENIE

szczegóły wkrótce...

TRANSFORMUJĄCA OBECNOŚĆ
W PRZYWÓDZTWIE I COACHINGU

© Blue way up Patryk Lange, Grodzka 42/1, 31-044 Kraków.

  1. pl
  2. en